, ,

Tentazioni pugliesi taralli peperoncino 250 gr

Cod.: 0035487

0035487 pugliesi taralli peper 250 gr.

Cantidad de paquetes: 20 Pz

Cantidad de capa: 10 paquetes

Cantidad de pallet: 80 paquetes