, ,

Garofalo gnocchi di patate 500 gr

Cod.: 0026921

0026921 garofalo gnocchi pata. 500 gr.

Cantidad de paquetes: 12 Pz

Cantidad de capa: 14 paquetes

Cantidad de pallet: 70 paquetes